Hållbarhet hos Gelato

Vår ambition är att göra industrin för anpassade produkter mer hållbarGelato är ett teknikföretag som, med ständiga förbättringar, är på en resa för att göra tryckning mer hållbart. Företag i alla storlekar - kreatörer, entreprenörer och företag - använder Gelato för att växa samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan

Vår metod för hållbarhet och hållbarhetsrapport 2020

Hos Gelato är hållbarhet kärnan i allt vi gör.

Så här gynnas du, dina kunder och planeten

Lokal produktion minskar koldioxidutsläppen

Som ett resultat av lokal produktion på 33 marknader och minskade transportavstånd minskar du koldioxidutsläppen på varje beställning.

Tillverkning on-demand minskar resursanvändning och avfall

Alla produkter trycks digitalt på begäran när dina kunder köper dem och därför undviker vi att överflödig produktion hamnar på en soptipp.

Vi använder ansvarsfulla och hållbara produkter

Alla våra produkter är tillverkade med ansvarsfullt och hållbart material.

Produktsäkerhet

Alla produkter tillverkas i enlighet med internationella och nationella produktsäkerhetsbestämmelser.

FSC-certifierat papper

Produkterna är tryckta på FSC-certifierat papper. FSC är en certifiering för hållbar skogsförvaltning som säkerställer spårbarhet och ansvarsfullt inköp av papperet.

Hållbar kvalitet

Vi arbetar med leverantörer som erbjuder produkter av hög kvalitet. Vi hoppas att produkterna kommer att användas om och om igen under en lång tidsperiod.

Mapiful minskar koldioxidutsläppen med 67 %

Det svenska posterföretaget Mapiful brukade trycka alla sina produkter i Göteborg, för att sedan packa och skicka till kunder över hela världen. Nu tillverkar de sina affischer i 24 länder över hela världen och levererar till kunder i 72 länder med Gelato.

”Det är verkligen fantastiskt att se att vi kan minska koldioxidutsläppen med 67% på varje order genom att gå från centraliserad till lokal produktion med Gelato. Nu kan vi nå fler globala kunder än någonsin förr, på ett snabbare, smartare och grönare sätt. ” Edvin Brobeck, grundare och VD för Mapiful.

Läs mer om Mapifuls miljöpåverkan här

67%

Den potentiella minskningen av koldioxidutsläpp per beställning när den trycks lokalt med Gelato.

85%

Procent av beställningar som tillverkas i samma land som de levereras i.

3445 km

Det genomsnittliga fraktavståndet som sparas in per beställning med print-on-demand med Gelato.

En hållbar värdekedja

Genom att trycka lokalt med Gelato stöder du lokala samfund. Vi arbetar kontinuerligt för att göra vår värdekedja ännu mer hållbar genom att ställa höga krav, följa upp och utveckla våra leverantörer.

✔ Höga hållbarhetskrav för leverantörer.
✔ Alla tryckpartners har undertecknat Gelatos uppförandekod för leverantörer.
✔ En rigid och effektiv efterlevnadsprocess för att minimera risker i leveranskedjan.
✔ Leverantörer kan vara föremål för inspektioner på plats.

Teknik och innovation

Vår avancerade molnbaserade tryckteknologi ger tillgång till den senaste och mest effektiva trycktekniken.

Partnerskap och samarbeten

Vi samarbetar med partners, leverantörer och icke-statliga organisationer för att göra tryckning mer hållbart.

Agera med ansvar

Som Gelato-kund kan du vara säker på att Gelato lockar kunder och partners genom att vara transparent, ansvarstagande och ha den högsta nivån av datasäkerhet och integritet.

Datasäkerhet och integritet

Vi strävar efter den högsta nivån av datasäkerhet och efterlevnad av bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Öppenhet och etik

Policyer och riktlinjer finns för att säkerställa etiska affärsmetoder, relationer och öppenhet.

Gelato är en deltagare i FN Global compact

Gelato är en del av [FN Global compact] (https://www.unglobalcompact.org/) sedan januari 2020. Vi är helt engagerade i att vidta åtgärder för att stödja FN: s mål, globala hållbarhetsmål och anpassa våra operationer och strategier till FN:s globala compact [tio universellt accepterade principer] (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Gelato stöder de globala målen för hållbar utveckling

Vi stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt tre övergripande fokusområden för hållbarhet och definierat materiella aspekter som vi anser är viktigast för våra intressenter och har störst påverkan, både på vår planet och för våra kunder.

Dessa fokusområden ska minska miljöpåverkan, upprätthålla en hållbar värdekedja och agera med ansvar. Vårt kundutbud och åtgärder inom dessa områden stöder följande SDG:er:

Berättelser och nyheter

Redo att komma igång?

Utforska Gelato API eller skapa ett konto direkt och börja beställ produkter. Du kan även kontakta oss för att boka en skräddarsydd demo för ditt företag.

Börja nu > Kontakta säljavdelningen >Vet alltid vad det kostar

Integrerade per-transaktionspris utan dolda avgifter.
Registrera dig för att se priserBörja din integration

Kom igång med Gelato på så lite som 10 minuter.
Se vår API-dokumentation